Základní škola Hostouň okres Kladno

Školní projekty

                                                                             

                                                                    Školní rok 2022/2023 

Projektové téma pro 5. ročník  - Čtení, sloh, výtvarná výchova

Cesta za českou pohádkou

Hlavními hrdiny jsou smyšlené bytosti, které mívají nadpřirozené vlastnosti a používají kouzelné předměty . Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem. Dobro vždy vítězí.

V našem celoročním projektu se seznámíme s ilustrátory, spisovateli a tvůrci českých pohádek.

Začteme se do knih, popustíme svou fantazii ve výtvarném ztvárnění postav.

Zkusíme vymyslet vlastí pohádku. Seznámíme se s prací animátorů, kreslířů i filmařů.

Porovnáme pohádky v knižní i filmové podobě. Během roku budeme pohádky číst, poslouchat, vyprávět i sledovat.

Cíle projektu:

Seznámit žáky s lidovou tradicí českých pohádek. Vést děti k pravidelnému čtení knížek.

Rozšířit jejich slovní zásobu, zdokonalit čtenářské dovednosti. Přiblížit práci nejznámějších českých autorů.

                         říjen - J.Čapek  /  listopad K. J. Erben / prosinec B. Němcová /

                                                                        *************

Celoškolní projektové téma 2022/2023

VIDĚT, SLYŠET, MLUVIT, MYSLET aneb POZNEJ SÁM SEBE

Smysly nám umožňují získávat informace o okolním světě, ve kterém žijeme, i o sobě samých.

V mozku si informace z jednotlivých smyslů skládáme dohromady a vytváříme ucelený obraz světa, který nás obklopuje.

Vydáme se na cestu za tajemstvím našich smyslů a myšlení.

Zakončením projektu bude výlet do Techmánie , kde porovnáme naše schopnosti s ostatními živočichy.

prosinec - ČICH , Vůně Vánoc

*********************

                            CESTA HISTORIÍ NAŠÍ ZEMĚ

                                         Vlastivěda hravě - soutěžní hra pro 4. a 5. ročník

 

 

Projekt 1.ročník 

říjen - Podzim

prosinec - Adventní  čas, Vánoce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  2021/ 2022

ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS

Celoroční projektové téma

( Prv, Vv, Pv – 3. ročník 2020/2021 – I.Malá )

Během celého roku se budou žáci seznamovat se zvířátky , která jsou v daném ročním období

něčím zajímavá. O zvířátkách si budeme vyprávět,

vyhledávat o nich  informace v encyklopedii , knihách i na internetu.

Poslouchat zvuky, kreslit, malovat, vyrábět.

 

 

Po stopách výtvarného umění

( Vv, Pv – 4. a 5. ročník 2020/2021 – I.Malá )

V celoročním projektu se žáci budou seznamovat s vývojem  dějin umění.

Poznají díla českých i světových malířů.  Budou pozorovat různé styly a techniky malby.

V hodinách Výtvarné výchovy se budeme snažit díla mistrů napodobit.

Vznikne tak sbírka obrazů  pro každého žáka.

                        ( Pokračování loňského projektu, který byl vzhledem k distanční výuce pozastaven ).