Základní škola a Mateřská škola Hostouň okres Kladno

Školní projekty

                                                             ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

CELOROČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKT 2023/2024

ZUBR CESTOVATEL

Projekt je zaměřený na pozitivní podporu chování dětí a předcházení konfliktům ve škole. Upevňuje přirozené schopnosti člověka naučit se reagovat na své prostředí určitým chováním.        

Z - zodpovědnost

                                                                      U-  úspěch

                                                                      B - bezpečnost

                                                                      R – respekt

Během celého roku bude ve všech třídách probíhat motivační hra

V závěru školního roku ukončíme projekt tematickým výletem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Z POHÁDKY DO HISTORIE – Z HISTORIE DO POHÁDKY

Celoroční projektové téma  - 3. ročník

PRVOUKA – VÝTVARNÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ VÝCHOVA – ČTENÍ - SLOH  ( I. Malá)

Pohádky neodmyslitelně patří do života dětí. Jsou v našem životě nesmírně důležité. Je to svět plný fantazie, dobra a zla, princezen, draků , čertů i vodníků.

Ty tradiční české, které se lidovou slovesností předávaly z generace na generaci jsme slýchávali od našich babiček či prababiček všichni.

Většina českých pohádek se odehrávala v dávných dobách, o kterých se budeme teprve učit. Naším projektem „ nakoukneme“ do historie a poznáme život lidí v této době. Jaký vliv na jejich práci a život mělo roční období. Zjistíme, kde a jak bydleli, jaké používali předměty, jaké měli zvyky a tradice.

Při práci na projektu  budeme:

-  vyhledávat a používat získané  informace

-  číst a sledovat úryvky pohádek

-  spolupracovat a prezentovat svou práci

-  seznamovat se s novými informacemi

-  porovnávat

-  výtvarně a dramaticky zpracovávat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celoroční téma pro školní rok 2023/2024

Čeští spisovatelé knížek pro děti

 Čt, SL, Vv  / 4. a 5. ročník  -  ( I.Malá)

Projekt má za úkol přiblížit žákům svět knížek.

ČTENÍ

Rozvíjí fantazii.

Uklidňuje.

Rozvíjí slovní zásobu.

Učí tě lépe mluvit .

Zlepšuje soustředění.

V rámci projektu se budeme učit vytvářet referáty, besedovat o knihách, vyzkoušíme dramatizaci pohádky, ve slohu si zahrajeme na knižního hrdinu.

Ve výtvarné výchově bude kreslit a malovat  různé výjevy z pohádek. Pro porovnání knihy a filmu si budeme pouštět ukázky a seznámíme se i s tvůrci, bez kterých by kniha či film nevyšly (nakladatel,  ilustrátor,  režisér, scénárista, herec…).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
2
1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Recyklohraní

Projekt - Šablony I - ZŠ Hostouň

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY