Základní škola Hostouň okres Kladno

Družina

Pro školní rok 2022 / 2023 jsou otevřena dvě oddělení ŠD

  • vedoucí vychovatelka - Mgr. Lenka Soukupová -  tel.č. 734 313 346
  • vychovatelka - Tereza Zeithamlová

Ranní družina

  • v provozu od  6.30 hodin - 7.40 hodin

Odpolední družina

  • v provozu od 11.40 hodin do 16.30 hodin
 
Poplatek za ŠD ( včetně pomůcek) 1000,- Kč na pololetí , ( splatnost převodem na účet školy do 15. 9. / 15.2.)
 
 
                                                                                       

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do projektu  RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
http://www.recyklohrani.cz/cs/ )

 

Sběrné místo  ZŠ HOSTOUŇ

  • odevzdat můžete použité baterie, tonery a cartridge

page=3&do=changepage 
 Současně sbíráme plastová víčka http://www.asociace-deti-dmo.cz/page/pribehy?   page=3&do=changepage  ( pro Lukáška B.)