Základní škola Hostouň okres Kladno

Škola

                        
 

Základní škola Hostouň poskytuje vzdělání žákům 1.stupně,
navštěvují ji děti z Hostouně a Dobrovíze. Zřizovatelem školy je OÚ Hostouň.

 

ZŠ Hostouň nabízí:

 • Vzdělávání v místě bydliště
 • Moderní způsob vyučování
 • Využití počítačové techniky (všechny učebny vybaveny interaktivní tabulí, využívání počítačů při výuce)
 • Učebnice odpovídající současným požadavkům vzdělávání
 • Individuální přístup, asistenti pedagoga
 • Nízký počet žáků ve třídách
 • Provoz školní družiny od 6.30, po vyučování do 16.30 hodin
 • Školní stravování (dovoz obědů INITA Hostivice)
 • Zájmové kroužky (výtvarný, dopravní, pohybový, matematický, angličtina, SPU, podle zájmu možnost pěveckého kroužku, zumby…)
 • Školní knihovna (pro žáky školy)
 • Naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ

           Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky,

              jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění  a recyklace odpadů a umožnit jim 

              osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.  

Aktivity školy:
Plavecká výuka, škola v přírodě, výlety, exkurze, divadelní představení, výchovné koncerty, besedy, soutěže …

Zapojení do projektů s podporou EU:
Šablony II – asistent pro ZŠ, ŠD
Ovoce, zelenina a mléko do škol (zajišťuje BOVYS)


Ve školním roce  2022/2023 bude výuka probíhat v pěti třídách
(všechny ročníky samostatně)
I.      1.ročník -  tř. uč. Mgr. Helena Misařová
II.     2.ročník -  tř. uč. Jan Misař
III.    3.ročník -  tř. uč. Renata Koukalová
IV.    4.ročník -   tř.uč. Mgr. Milena Filikarová
V.     5.ročník  - tř.uč. Iveta Malá

Školní poradenský pracovník Mgr. Helena Misařová

Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka Mgr. Lenka Soukupová, vychovatelka Tereza Zeithamlová