Základní škola Hostouň okres Kladno

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Hostouň, okres Kladno od školního roku 2021/2022

Informace.

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Hostouň, okres Kladno od školního roku 2021/2022


S ohledem na současnou epidemickou situaci a s přihlédnutím k doporučení MŠMT proběhne zápis k povinné školní docházce do prvního ročníku školního roku 2021/2022 elektronicky.

Zápis bude probíhat od 6.4. do 16.4.2021.


Organizační informace

Předpokládaný počet přijatých žáků: 1 třída (celkem 22 žáků)

Koordinátor zápisu:     Mgr. Milena Filikarová – ředitelka školy
  

Forma zápisu: v elektronické podobě - pouze formální část zápisu, motivační část zápisu nahrazena vzdělávacím odpolednem pro přijaté žáky

Podklady k zápisu

Žádáte-li zápis:

 • Vyplněná žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte (kopie, scan, foto)/u cizinců pas dítěte
 • Oprávnění dítě zastupovat – v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • Rozhodnutí o udělení odkladu – u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 Žádáte-li odklad:

 • Vyplněná žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 • Vyplněná žádost o odklad
 • Rodný list dítěte (kopie, scan, foto)/u cizinců pas dítěte
 • Vyjádření PPP/SPC
 • Vyjádření odborného lékaře/klinického psychologa
 • Oprávnění dítě zastupovat – v případě, že dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán - škola - vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2021 oba posudky.


Způsob podání žádosti a dalších podkladů k zápisu

podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Datovou schránkou: do DS školy cxhmmmx  poslat všechny dokumenty a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte.

 

 • E-mailem s elektronickým podpisem: na email zs.hostoun@seznam.cz poslat všechny dokumenty opatřené elektronickým podpisem a přiložit scan (foto) rodného listu dítěte k žádosti podané e-mailem bez uznávaného a platného elektronického podpisu nebude škola přihlížet, pokud žádost nebude do pěti dnů od podání náležitě potvrzena

 

 

 • Poštou: všechny podklady a kopii rodného listu dítěte poslat na adresu školy (Základní škola Hostouň, okres Kladno, na Skalech 48, 273 53)

s nápisem ZÁPIS

 

 • Osobně: podáním do schránky školy u hlavního vchodu do 16.4., žádost a veškeré podklady vložit do obálky s nápisem ZÁPIS


 

Věk dítěte – pro koho je zápis určen

6 let věku dítěte k 31. 8. 2021

 • dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku 5 let věku dítěte k 31. 8. 2021
 • dosáhne-li 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 a s vyjádřením ŠPZ (PPP/SPC), které zákonný zástupce písemně doloží


Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Hostouň, okres Kladno

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušné obci Hostouň, Dobrovíz
 2. Dítě žijící v obci Hostouň- Dobrovíz (dosud bez vyřízeného trvalého pobytu)
 3. Dítě s trvalým pobytem v některé z okolních obcí 
   

 

Průběh a termíny řízení

 

 • Zasílání žádosti o přijetí
 • Zasílání registračního čísla zákonnému zástupci číslo spisu
 • Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě přes email zs.hostoun@seznam.cz
 • Zveřejnění přijatých dětí pod registračními čísly na webu školy a vydání rozhodnutí o přijetí (originál ve spisu dítěte na vedení školy, zákonnému zástupci je vystaven stejnopis)
 • Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte
 • Možnost nahlédnutí do spisu po vydání rozhodnutí po domluvě přes email školy
 • Dodatečné předložení doporučujících vyjádření k odkladu povinné školní docházky nejpozději do 31.5.2021 (V projednaných a odůvodněných případech nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2021)

 


Motivační odpoledne pro přijaté děti a informativní schůzka pro jejich rodiče

Vzhledem k tomu, že z epidemických důvodů může proběhnout v dubnovém období pouze formální zápis dítěte do 1. ročníku, plánujeme motivační odpoledne a informativní schůzku pro rodiče v červnu 2021. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

Co můžeme Vašim dětem na začátku školní docházky nabídnout?

 • Prostředí, kde se vzájemně známe a snažíme se respektovat.
 • Individuální přístup k Vašemu dítěti při vyučování i ve školní družině.
 • Vybavení učeben ICT (projektory, interaktivní tabule).
 • Promyšlený vzdělávací program pro plynulý přechod žáků z MŠ do ZŠ.
 • Zájmovou činnost v odpoledních hodinách.


Vedení školy
 

 

Datum vložení: 14. 3. 2021 19:22
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2021 10:22
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Recyklohraní

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY