Základní škola Hostouň okres Kladno

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

informace

                          Aktuálně ze ZŠ Hostouň, okres Kladno

 

Zahájení školního roku 2020-21

 

Naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
MŠMT nestanovilo žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.

V prvních dnech školního roku bude škola požadovat aktualizaci kontaktů zákonných zástupců žáků, zároveň bude žáky informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Na základě doporučení MŠMT se bude škola snažit omezit pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy.

  • Žádáme zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na minimum.
  • Rodiče žáka  1. třídy mohou doprovázet své dítě do šatny, umožňujeme rovněž vstup do šatny při vyzvedávání dítěte.
  • Pro domluvu s třídní učitelkou (ředitelkou) zvolte prosím telefonickou komunikaci.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).


Zahájení nového školního roku v úterý 1.září v 8 hodin.

  1. Žáci 2. - 5.ročníku se sejdou ve svých učebnách (8.00 – 8.30, bez doprovodu)

 

 

 

  1. Pro žáky 1. ročníku slavnostně zahájíme školní rok za příznivého počasí na dvoře školy.
  • Třídní učitelka
  • připomene rodičům plán na 1. školní týden (na škol.stránkách)
  • domluví s rodiči způsob komunikace (telefon- email).

 

ŽÁCI  1.ročníku                                                                  RODIČE

Po zahájení přejde třídní učitelka s dětmi do třídy.

Ředitelka poskytne rodičům všeobecné informace.

 

Žáci a třídní učitelka se seznámí, děti si prohlédnou učebnu připravené učebnice a pomůcky.                   

Vychovatelka ŠD předá přihlášku ke                stravování  a do školní družiny.

 

Abychom mohli zprostředkovat rodičům chvíle prvního vstupu jejich dítěte do školy, pořídíme fotografie, které umístíme na školní web. J

 

Datum vložení: 28. 8. 2020 11:02
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2020 11:03
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Recyklohraní

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY