Základní škola Hostouň okres Kladno

Plavecká výuka - info

Úkoly a povinnosti žáků

Ukoly a povinnosti ž á k ů

l. Žák je s těmito povinnostmi seznámen v ZS.

 1. Nevstupuje do prostoru šaten, sprch a bazénu bez doprovodu učitele nebo osoby pověřené dozorem.
 2. Po příchodu k šatnám se každý žák vyzuje, boty (pokud to provoz vyžaduje a umožňuje) vloží do připraveného igelitového sáčku a uloží do přiděleného prostoru nebo skříňky.
 3. V šatně se každý žák svlékne, všechny svoje věci si uloží do skřínky nebo na vyhrazené místo, nasadí si plaveckou čepici, připraví elastické plavky, ručník a mýdlo a vyčká dalších pokynů pedagogického doprovodu.
 4. Před osprchováním jde každý žák na záchod, bez plavek se osprchuje a umyje mýdlem - zejména v oblasti recta a v hůře dostupných záhybech těla. Nic neponechává ve sprchách !!! - mýdla, ručníky apod. děti odkládají až na lavicích podél bazénu.
 5. Dodržuje všeobecné hygienické zásady, má vhodný plavecký úbor nebo převlečení na bazén a prostředky osobní hygieny.
 6. Do plaveckého bazénu nesmějí žáci postižení horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, osoby zahmyzené, žáci, jejichž některý člen rodiny je postižen nakažlivou nebo infekční nemocí, žáci nečistí.
 7. Záci nesmí mít v puse žvýkačku, bonbóny aj., nenosí při výuce hodinky, prstýnky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu vlastního nebo jiné osoby, která je účastníkem plavecké výuky.
 8. V celém prostoru bazénu, sprch záchodů a šaten je přísný zákaz běhání a strkání se.

IO. Hodina začíná a končí nástupem žáků (na začátku hodiny bez věcí, na konci hodiny se všemi svými věcmi). Do vody v bazénu jdou žáci jen na přímý pokyn učitele plavání nařízeným způsobem.

 1. Do bazénu není dovoleno skákat bez souhlasu vyučujícího učitele.
 2. Do vody se nesmí smrkat, plivat, močit nebo jiným způsobem ji znečišťovat.
 3. Žák se při plavecké výuce chová ukázněně, řídí se pokyny vedení PŠ, pedagogického doprovodu i pokyny učitele plavání. Necvičí svévolně v jiném prostoru a nevykonává jinou činnost, než která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem plavání. Při opakované nekázni, která by ohrozila bezpečnost žáka či jiných účastníků plavecké výuky, může být žák bez náhrady vyloučen z výuky plavání.
 1. Bez povolení učitele plavání se nevzdaluje z místa výuky. Při nutnosti odejít z bazénu či z družstva (WC, nevolnost) počká nejdříve na svolení učitele plavání a po té neprodleně uvědomí pedagogický doprovod, který za něj přebírá po tuto dobu zodpovědnost.
 2. Po skončení výuky se osprchuje - po tuto dobu si ponechá na hlavě koupací čepici — ve sprchách se před vstupem do šatny svlékne, vyždímá plavky, dokonale se osuší a v šatně se dobře oblékne.
 3. Podle pokynů pedagogického doprovodu odchází bez otálení ze šaten do vestibulu a k autobusu tak, aby byl dodržen stanovený odjezd.
 4. Záci jsou povinni se během přepravy chovat ukázněně a sledovat silniční provoz, aby byli připraveni na případné nenadálé narušení plynulosti jízdy! ! !

 

Plavecká škola MEDÚZA

Datum vložení: 28. 8. 2020 10:52
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2020 10:56
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Recyklohraní

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY